Kategorier
Okategoriserade

Kistofers direkta kommentar till uteslutningen

Efter nio år som förtroendevald i Hyresgästföreningen, där jag lagt själ och hjärta i kampen för hyresgästkollektivet är jag idag utesluten.
Jag har hela tiden agerat med utgångspunkten att sätta exempel. Att visa på vad som är möjligt. Jag har alltid börjat med att lägga förslagen hos de lokala föreningarna, sedan föreningarna och upp genom organisationen, det är också därför det funnit sådan kraft i allt vi gjort.

Genom att bygga rörelsen underifrån har vi skapat en rörelse som engagerar tusentals på en månadsbasis. Som stoppat ombildningar, som stoppat utförsäljningar, kommunaliserat privata slumbostäder, vunnit 0-alternativ vid renovering och inte minst skapat en massiv rörelse mot den socialdemokratiska regeringens marknadshyra genom januariavtalet.

Historien om Hyresgästföreningen i Västra Sverige och vad vi lyckats uppnå på två år kan inte suddas ut, kampen finns i minnet och det fortsatta engagemanget.

Jag tror inte någon låter sig luras av att detta skulle handla om ett ekonomiskt underskott i Angered. Förbundsstyrelsens beslut är helt grundat på politik.

Förbundsstyrelsen och regionchefen har på ett för hyresgästerna skadligt sätt utnyttjat ett bedrägeri som föreningen utsatts för istället för att agera för att stoppa själva bedrägeriet.
Bedrägeriet mot Angered används för att bli av med en röst som bygger rörelsen underifrån.

Jag förstår den besvikelse många känner inom rörelsen, vi har tillsammans skapat en livlig aktiv och kämpande Hyresgästförening i Västra Sverige, den dör inte med att jag utesluts.

Mitt bostadspolitiska engagemang har varken börjat eller slutar med Hyresgästföreningen. Behovet kräver en kämpande hyresgäströrelse, hotet mot hyresrätten och hyressättningssystemet är på allvar. Närmast fokus sätter vi på 18 april och fortsatt till 12 september, mot januariavtalet och marknadshyra.

Hyresgästföreningens överlevnad handlar om hurvida hyresgästerna tar tillbaka den från högavlönade pampar och karriarister.
Utgångspunkten måste fortfarande vara att återta Hyresgästföreningen till att bli ett kämpande organ för hyresgästkollektivet.

Samtidigt förstår jag de som känner uppgivenhet, ilska och besvikelse över förbundsstyrelsens agerande. Det vore oansvarigt att inte erbjuda något nytt för alla de som väljer att lämna.

För de som vill bilda något nytt är jag beredd att bygga rörelsen tillsammans med er, för de som fortfarande är kvar i Hyresgästföreningen är vi beredda att samarbeta, en uppmaning till er som är kvar, gör Hyresgästföreningen till den kamporganisation den bör vara.
Ersätt ja-sägarna, utmana byråkratin, öka ert engagemang. Ge inte bort föreningen till den socialdemokratiska byråkratin.
Jag ska stötta så mycket det går utifrån för de som vill ha hjälp och stöd.

Det tydligaste rådet är:
Lita inte på välbetalda tjänstepersoner, lita inte på påstådda kontrollfunktioner, lita bara på de kamrater som sätter kampen främst och hitta allianser hos de tjänstepensioner som bygger folkrörelsen, de är lika utsatta som ni från ledningen.

Hyresgästföreningens förbundsledning, både tjänstemän och förtroendevalda, har gjort allt för att jag ska tappa intresset. På ledningsmöten och konferenser har jag förminskats, förlöjligats och förnedrats, händelser som i vilket annat sammanhang vore brott mot värdegrunden.

Vi har utmanat starka krafter genom att angripa regeringens januariavtal och marknadshyra. Dess partivänner i förbundsstyrelsen ville aldrig kritisera Socialdemokraterna men tvingades av trycket underifrån, nu kommer de lägga om fokus, tona ned kritiken och hoppas kunna gå vidare med tandlös plakatpolitik, men rörelsen måste fortsätta kampen mot regeringens marknadshyra och kampen för hyresrätten.

Strukturer, makt och privilegier i Hyresgästtoppen måste utmanas, det är bara en aktiv medlemsbas som kan göra det.

– Kristofer Lundberg

Kategorier
Okategoriserade

FS meddelar uteslutning

Förbundsstyrelsemötet på skärtorsdagen den 9 april beslutade att utesluta Kristofer Lundberg. Protester fortgick i flera timmar på Första Långgatan i Göteborg och på Norrlandsgatan i Stockholm. Nätverket Rädda Hyresrätterna livesände. Först på tisdagen den 14 april vid lunch meddelade förbundsstyrelsen om uteslutningen. Här

Kategorier
Okategoriserade

”Han är ett med området, känner alla och har ett stort förtroende”

Hej Marie och Jonas, vidarebefordras till förbundsstyrelsen

Jag är uppväxt i Hammarkullen, men bodde några år i Bolivia, när jag kom tillbaka var Hammarkullen ett självklart val.
Vad jag mötte var inte vad jag lämnat, Hammarkullen var nu levande på så många sätt, stora aktiviteter organiserades varje månad med uppemot 1000 personer, stora möten förde området samman.
Hyresgästföreningen hade blivit en central plats för lokal organisering och förde samman kultur och invandrarföreningar, arbetsplatser och fackföreningar och Kristofer Lundberg var en central frontfigur och den sammanhållande länken i allt detta.
Jag var engagerad i grannskapskommitteer i Bolivia och Hyresgföreningen påminde mig om detta.
Jag kom med i den lokala styrelsen, vi organiserade en fantastisk verksamhet, minst ett större event varje månad.
Detta hade inte varit möjligt utan den tid och kraft som Kristofer Lundberg lade ned, han är ett med området, känner alla och har ett stort förtroende, när han besöker föreningar lyssnar människor.
Jag och familjen har flyttat från Hammarkullen pga bostadssituationen och det är med bestörtning jag ser hur Hyresgföreningens förbundsstyrelse attackerat Kristofer Lundberg, Angeredsföreningen och Västra Sveriges regionstyrelse.
Ett förtroende kan bara återupprättas av att förbundsstyrelsen sansar sig, sätter sig ned och reder ut vad som skett så att Hyresgästföreningen kan gå enat fram i kampen mot marknadshyra.

Vänligen

Manuel Betancourth

Kategorier
Okategoriserade

”Kristofer Lundberg öppnade en dörr för oss som tidigare stod utanför”

Hej Marie
Vi träffades när du besökte Rannebergen.
Jag är idag förtroendevald i Hyresgästföreningen i Södra Rannebergen, jag är också ordförande i Somaliska kvinnors stödnätverk.
Jag har bott i Sverige i 28 år, jag har aldrig tidigare känt någon tillhörighet här.
Hyresgästföreningen var en liten sluten grupp, främst av äldre svenskar, deras aktiviteter riktades till en liten krets vänner, vi andra fick inte plats.
När Kristofer Lundberg blev regionordförande öppnades en dörr för oss som tidigare stod utanför, vi blev uppsökta, välkomnade och gavs en plats.
Kristofer visade oss vad Hyresgästföreningen betyder, hur vi blir delaktiga och har hjälpt oss med det lokala arbetet. Styrelsen har förändrats, vi har blivit fler och vi med invandrarbakgrund välkomnas.
Jag har funnit en plats, jag känner tillhörighet, mina åsikter räknas.
När jag jag nu ser vad som händer går all energi ur mig, min vilja att värva medlemmar försvunnit, min vilja att vara medlem är tveksam.
Jag har stort förtroende för Kristofer och blir rasande över hur han behandlas.
Om inte detta upphör och vi kan återgå till vår verksamhet så överväger jag starkt att fokusera mitt engagemang på annat håll, Hyresgästföreningen är då inte längre min förening om vi behandlar människor som ger föreningen och våra områden så mycket.
När regionfullmäktige ska välja ordförande vill jag kunna lägga min röst på min ordförande, om jag fråntas den rätten så känns det meningslöst, jag är inte ensam om den känslan, jag hör den allt oftare, inte minst sedan gårdagens meddelande.

Oroliga hälsningar
Falis Samatar
Hyresgästföreningen Rannebergen
Somaliska kvinnors stödnätverk

Kategorier
Okategoriserade

Ett av de personliga breven

Kategorier
Okategoriserade

Österrike, Katalonien, Italien, USA, Nigeria, Grekland, Rumänien, Storbritannien

Protester mot uteslutningen strömmade in från världen

Sonja GruschPublic Spokesperson of the Socialist LeftParty (Austria)

Rob Mac Donald, artist, Katalonien

Giuliano Brunetti of behalf of Resistenze Internazionali (Italy)

Ryan Borgeson,USA

Dimeji Macaulay, Lagos, Nigeria

Marianthi Kypridou, Elected member of the Union of Art Conservators in Greece (Ministry of Culture)

Vlad Muresan, Cluj-Napoca Tenant Association, Rumänien

Connor Rosoman, member of ACORN UK, a tenant’s organisation in Britain

Apostolis Kasimeris Chair of Anexartiti Paremvasi Ethel OASA” faction – of the public transport union of Athens ”OASA Workers Union”

Dionysis Christopoulos Vice President of the Athens Philharmonic Musicians Association

To: Marie Linder, president of Tenants Union, Sweden

No to expulsion of Kristofer Lundberg!
As active in tenant’s organisations and struggles, I am shocked by the news that you are considering expelling Kristofer Lundberg.
I and many with me consider Kristofer Lundberg as a model how leaders in tenant’s unions should, with emphasis on grass roots activism. A model that has achieved victories in a time when we are generally pushed back. I have personally met Kristofer and discussed with him.
All ideas of expulsion should be stopped, especially in the time of the deep Corona crisis. We need to struggle now to stop infection spreading, to show solidarity and to stop evictions and social crisis.

Kategorier
Okategoriserade

Fantastiska brev från norr till söder

Här är många av de brev som skickades in till förbundsstyrelsen, alla regionordföranden och Stockholms regionstyrelse sista veckan innan Kristofer Lundbergs uteslutning. Publicerade i den ordning de kommit in (till Kämpande Förening). Det finns fler brev än de här som inte nått oss.

Stoppa uteslutningen av bästa kämpen

Här är fyra hundra namnunderskrifter som kräver att ni omedelbart offentliggör innehållet i utredningen mot Kristofer Lundberg

Här är min protest mot det vidriga som händer i Hyresgästföreningen just nu

Jag kräver att ni ingriper för att stoppa uteslutningen av Kristofer Lundberg, regionordförande för Västra Sverige. Han representerar den mest aktiva Hyresgästföreningen, Angered, som har stått för enormt viktigt och omfångsrikt engagemang och kamp. Han är initiativtagaren till den landsomfattande protestdagen mot marknadshyror som är helt avgörande för hyresgästerna.

Det har pågått en utredning som Kristofer Lundberg ombedes komplettera, men han får inte läsa utredningen så hur ska han kunna veta vad som står i den?

Kristofer Lundberg och Angeredföreningen har gjort en egen utredning som visar att de har utsatts för ett bedrägeri från ett annonsföretag. De har polisanmält annonsföretaget. Förbundsledningen har vägrat ta hänsyn till detta – som är orsaken till underskottet. De har därtill vägrat hjälpa till att sätta dit företaget eller verka för att pengarna kommer tillbaka.

Jag vägrar acceptera att förbundsledningen använder coronakatastrofens krisläge som tillfälle att halshugga den mest kämpande och demokratiska Hyresgästföreningen i landet. Stoppa uteslutningen och hemlighetsmakeriet NU!

//Elin Gauffin, styrelsen för LH Rönnbärsgården och samordning för Nätverket Rädda Hyresrätterna

————

Ni måste stoppa uteslutningen av Kristofer Lundberg

De företag som mitt under den allvarliga Coronakrisen brännmärks med rätta när de avskedar personal och utnyttjar krisen för att genomföra förändringar. Detsamma måste gälla när Hyresgästföreningens förbundsstyrelse mitt under denna historiska kris prioriterar att fullfölja sin kampanj mot Kristofer Lundberg och region Väst.

Enligt Hem och Hyra har Kristofer på sig till tisdag den 7 april att svara på den utredning som ska ha genomförts. En utredning han inte fått se, än mindre att medlemmar eller aktiva fått se den. 

Jag vet att först Hyresgästföreningen Angered och senare region Väst blivit en nagel i ögat på förbundsledningen. Lokalföreningar och medlemmar i Väst har blivit mer aktiva och vunnit framgångar. Men om det finns olika uppfattningar om gräsrotskampanjer och aktivism, eller vilken kritik som ska riktas mot regeringen, är det en fråga för medlemmarna att avgöra!

Angered och Kristofer Lundberg har med sin egen utredning visat att anklagelsen om ”ekonomiska oegentligheter” orsakats av bluffakturor från ett annonsföretag som polisanmälts. Det är fakta som alla aktiva i hyresgästföreningen måste få del av.

Uteslutningar och hemliga utredningar hör inte hemma i en demokratisk organisation. 

 Vi hyresgäster står inför enorma hot och utmaningar. Nu mest akut är att många inte kommer att klara hyran de närmaste månaderna. 

Uteslutningshotet måste dras tillbaka, fakta redovisas för och avgöras av medlemmarna.  

Per-Åke Westerlund

blev medlem i Hyresgästföreningen 1979 och varit aktiv i flera omgångar

————

Jag protesterar!

Jag kräver att ni ingriper för att stoppa uteslutningen av Kristofer Lundberg, regionordförande för Västra Sverige. Han representerar den mest aktiva Hyresgästföreningen, Angered, som har stått för enormt viktigt och omfångsrikt engagemang och kamp. Han är initiativtagaren till den landsomfattande protestdagen mot marknadshyror som är helt avgörande för hyresgästerna.

Det har pågått en utredning som Kristofer Lundberg ombedes komplettera, men han får inte läsa utredningen så hur ska han kunna veta vad som står i den?

Kristofer Lundberg och Angeredföreningen har gjort en egen utredning som visar att de har utsatts för ett bedrägeri från ett annonsföretag. De har polisanmält annonsföretaget. Förbundsledningen har vägrat ta hänsyn till detta – som är orsaken till underskottet. De har därtill vägrat hjälpa till att sätta dit företaget eller verka för att pengarna kommer tillbaka.

Jag vägrar acceptera att förbundsledningen använder coronakatastrofens krisläge som tillfälle att halshugga den mest kämpande och demokratiska Hyresgästföreningen i landet. Stoppa uteslutningen och hemlighetsmakeriet NU!

hälsning Calle Wahlgren, Göteborg

——-

Stopp

Jag kräver att ni ingriper för att stoppa uteslutningen av Kristofer Lundberg, regionordförande för Västra Sverige. Han representerar den mest aktiva Hyresgästföreningen, Angered, som har stått för enormt viktigt och omfångsrikt engagemang och kamp. Han är initiativtagaren till den landsomfattande protestdagen mot marknadshyror som är helt avgörande för hyresgästerna.

Det har pågått en utredning som Kristofer Lundberg ombedes komplettera, men han får inte läsa utredningen så hur ska han kunna veta vad som står i den?

Kristofer Lundberg och Angeredföreningen har gjort en egen utredning som visar att de har utsatts för ett bedrägeri från ett annonsföretag. De har polisanmält annonsföretaget. Förbundsledningen har vägrat ta hänsyn till detta – som är orsaken till underskottet. De har därtill vägrat hjälpa till att sätta dit företaget eller verka för att pengarna kommer tillbaka.

Jag vägrar acceptera att förbundsledningen använder coronakatastrofens krisläge som tillfälle att halshugga den mest kämpande och demokratiska Hyresgästföreningen i landet. Stoppa uteslutningen och hemlighetsmakeriet NU!

Funderar på att lämna hyrsgästföreningen om Kristofer Lundberg blir utesluten!

Hälsningar Viveka Klingstedt

—————-

Rör inte våra förtroendevalda!

Jag kräver att ni ingriper för att stoppa uteslutningen av Kristofer Lundberg, regionordförande för Västra Sverige. Han representerar den mest aktiva Hyresgästföreningen, Angered, som har stått för enormt viktigt och omfångsrikt engagemang och kamp. Han är initiativtagaren till den landsomfattande protestdagen mot marknadshyror som är helt avgörande för hyresgästerna.

Det har pågått en utredning som Kristofer Lundberg ombedes komplettera, men han får inte läsa utredningen så hur ska han kunna veta vad som står i den?

Kristofer Lundberg och Angeredföreningen har gjort en egen utredning som visar att de har utsatts för ett bedrägeri från ett annonsföretag. De har polisanmält annonsföretaget. Förbundsledningen har vägrat ta hänsyn till detta – som är orsaken till underskottet. De har därtill vägrat hjälpa till att sätta dit företaget eller verka för att pengarna kommer tillbaka.

Jag vägrar acceptera att förbundsledningen använder coronakatastrofens krisläge som tillfälle att halshugga den mest kämpande och demokratiska Hyresgästföreningen i landet. Stoppa uteslutningen och hemlighetsmakeriet NU!

Beatrice Eriksson HGF Norrmalm

———

Demokrati i Hgf tack!

Hotet om uteslutning av Kristofer Lundberg verkar vara orimligt och odemokratiskt.

Tacksam om du kan stå upp för en transparent och demokratisk organisation – som gör att människor kan ha tillit till att det finns en uppriktighet och ärlighet i Hgf – som ska representera oss hyresgäster. Risken är annars att vi urholkar tilltron till en viktig och behövd organisation.

Vänliga hälsningar

Gabriella Monti, medlem i LH Bergsfogden, Bagarmossen

———-

Region Västra Sverige

Hej Marie Linder!

Och till övriga för kännedom.

Förbundsstyrelsebeslutet den 31 mars att återinsätta regionstyrelsen i Västra Sverige trodde jag var ett aprilskämt men det visade sig vara ”på riktigt” förutom två ledamöter, som tills vidare fortfarande är avstängda?!?

Men hallå styrelsen, vad håller Ni på med??? 

För att Du och styrelsen ska behålla något av Er trovärdighet önskar jag, och säkert många medlemmar med med mig, att Ni berättar VAD Ni lägger dom till last för att inte återinsättas. Det räcker inte att endast säga: ”starka indikationer om att beslut som rör hur medlemspengarna ska användas inte fattats enligt de stadgar och principer som ska följas inom Hyresgästföreningen”. 

Återinsätt de två kvarvarande suspenderade styrelseledamöterna! 

Edvard Östling, 79, Högbergsbacken, Södermalm

———–

Stopp!

Hej

När jag knackat dörr om kommande renoveringar i mitt område om än ej ännu där jag bor så har jag möts av uppgivenhet om vad för syfte det finns med Hyresgästföreningen.

Varför man ska vara med om man inte gillar förmånerna, att Hyresgästföreningen ändå inte kommer göra något för de som drabbas av renovräkningar som värst.

Att kämpa för att rotavdrag för hyresbostäder kan vara ett steg i rätt riktning men inget i närheten av det som måste göras när hela systemet inte fungerar till fördel till hyresgästerna.

Många idag riskerar att inte klara en kommande hyreshöjning på 25 10 eller kanske inte ens 5 % utan att behövs göra om sin livssituation.

När jag berättar om vad de lyckats med i Göteborg, återköp av fastigheter till allmännyttan, 0-alternativ vid renoveringar och annat så skiner hyresgäster upp och om skeptiska så vågar de att hoppas lite.

Det är därför jag de senaste månaderna med bestörtning följt vad som hänt föreningen och av denna anledning översänder jag till er denna appell:

Jag kräver att ni ingriper för att stoppa uteslutningen av Kristofer Lundberg, regionordförande för Västra Sverige. Han representerar den mest aktiva Hyresgästföreningen, Angered, som har stått för enormt viktigt och omfångsrikt engagemang och kamp. Han är initiativtagaren till den landsomfattande protestdagen mot marknadshyror som är helt avgörande för hyresgästerna.

Det har pågått en utredning som Kristofer Lundberg ombedes komplettera, men han får inte läsa utredningen så hur ska han kunna veta vad som står i den?

Kristofer Lundberg och Angeredföreningen har gjort en egen utredning som visar att de har utsatts för ett bedrägeri från ett annonsföretag. De har polisanmält annonsföretaget. Förbundsledningen har vägrat ta hänsyn till detta – som är orsaken till underskottet. De har därtill vägrat hjälpa till att sätta dit företaget eller verka för att pengarna kommer tillbaka.

Jag vägrar acceptera att förbundsledningen använder coronakatastrofens krisläge som tillfälle att halshugga den mest kämpande och demokratiska Hyresgästföreningen i landet. Stoppa uteslutningen och hemlighetsmakeriet NU!

Vänligen Michel Rowinski, Uppsala

———-

Uteslutning av Kristofer Lundberg

Hej

Jag är förtroendevald i Solna och med i organisationen Rädda Hyresrätten.

Jag har följt Västra Götalands och Kristofer Lundbergs kamp för hyresrätten, mot 

renovräkningar, ockerhyror och spekulation.

Kristofers arbete för att göra Hyresgästföreningen till en kämpande gräsrotsorganisation är imponerande.

Och många strider har vunnits. I denna tid med risk för marknadshyror och spekulation borde de insatserna stödjas av Förbundsstyrelsen och Hyresrättsföreningen och inte som nu göra allt för att utesluta Kristofer.

Ge istället stöd till att lösa den situation som blivit med vad jag förstår falska fakturor från reklamföretag.

Hur agerar du som sitter där i toppen och hur får vi medlemmar och förtroendevalda information om det?

Om ni i ledande positioner är måna om en kamp mot marknadshyror

skulle ni stötta kampen och initiativet till den landsomfattande protestdagen 

som Kristofer och lokalföreningar i Västra Götaland jobbat hårt för.

Ni borde också vara intresserade av oss medlemmar.

Vilken sorts förening vi vill ha.

Inte en toppstyrd sådan utan en demokratisk folkrörelse som engagerar.

SLUTA FÖRFÖLJA KRISTOFER LUNDBERG!

// Ingrid Wallerstedt

————

STOPPA hotet om UTESLUTNING

I ett demokratiskt samhälle behövs det alltid alla roster. 

Uteslutningen av Kristoffer Lundberg skulle vara en allvarlig händelse och skulle göra björntjänst till hyresgästförening – en organisation som behöver engagerade människor. 

Krisoffer har tid till 7e April för att svara på en utredning som han inte har fått läsa. Detta känns inte ok.

Jag kräver att uteslutningen av Kristofer Lundberg STOPPAS.

Mvh

Alessandra Vendettuoli, medlem i LH Bergsfogden

———–

Enade vi stå, söndrade vi falla – nej till uteslutning i Väst

Det är med oro, sorg och ilska som vi har följt de angrepp och nu av allt att döma även uteslutningshot som Hyresgästföreningens ledning riktar mot sin mest aktiva region.  Att utesluta Region Västs ordförande Kristofer Lundberg och krossa den mycket framgångsrika och aktiva föreningen i Angered kan orsaka obotlig skada för Hyresgästföreningens anseende i flera av Sveriges mest utsatta bostadsområden och underminera tilltron till förbundsledningens vilja och förmåga till enad kamp mot de dödliga hot som idag riktas emot hyresrätterna.  

Förlorarna om inte förbundsstyrelsen besinnar sig blir de hyresgäster i hela landet som hade börjat hoppats på att Hyresgästföreningen skulle visa sig kapabel att på allvar bekämpa de marknadshyror, den orättvisa straffbeskattning och den flathet mot världens värsta bostadsprofitörer som så hårt drabbar hyresgästerna. Utan kamp för en ny social bostadspolitik kommer både hyresrätternas och Hyresgästföreningens tid snart att vara förbi. 

Krossa inte hjärtan på oss som bryr oss mest om kampen för bra och billiga bostäder, därför att därmed försvagar ni vår folkrörelse ohjälpligt!    

Enade vi står, söndrade vi falla!

Sandra Mandell, styrelseledamot i Hyresgästföreningen Järva  

Arne Johansson, medlem i Hyresgästföreningen, aktiv i LH Balla Backen  i Husby och ordförande i Norra Järva Stadsdelsråd

——-

Till Förbundsstyrelsen för Hyresgästföreningen

Vi är djupt upprörda över Förbundsstyrelsens ränkspel gentemot Region Väst, Angeredsföreningen och ordförande Kristofer Lundberg.

Region Väst, Angeredsföreningen och Kristofer Lundberg har varit ett föredöme för Hyresgästföreningen de senaste åren.

Förbundsstyrelsen attacker mot dessa med ränkspel, hemliga utredningar, kraftiga attacker är inte acceptabla. Även om vi inte är förvånade med hänsyn till att liknande har varit legio de senaste 6 åren.

Förbundsstyrelsen har på dessa sätt hämmat och försvagat Hyresgästföreningen.

Sätt stopp för förbundsstyrelsens kampanjer mot Kristofer Lundberg, Angeredsföreningen och Region Väst.

Gör Hyresgästföreningen till en kamporganisation.

Hyresgästföreningen på Södermalm, styrelsen

Stockholm den 4 april 2020

Jan Ejme

ordförande

———

Angående utredningen av regionstyrelsen Västra Sverige

Hej Marie!

I början av mina uppdrag som förtroendevald i Göteborg för fem år sedan upplevde jag Hyresgästföreningen som en sömnig och tungrodd organisation med många passiva ledamöter, ”stolsvärmare” i de olika styrelserna och delegationerna.

Tjänstepersonerna kändes inte som om de var till för oss förtroendevalda, och efter Almedalsveckan på Gotland 2017 funderade jag på att sluta som förtroendevald då jag fått nog av arroganta tjänstepersoner, fastighetsägarmingel och unkna värderingar.

Jag hade tät kontakt med bostadspolitiskt engagerade personer även i andra städer och de fick mig att vilja stanna kvar och kämpa. Vi stod utanför kommunfullmäktige på Svenska Mässan i regn och storm i december och demonstrerade mot utförsäljningen av allmännyttiga fastigheter och intresset växte för att solidariskt stötta kampen i olika bostadsområden även långt ifrån var och ens eget hem. Fler manifestationer och demonstrationer ordnades, och det kändes som att Hyresgästföreningen var på väg att bli något annat än en sömnig betongelefant.

Kristofer Lundberg valdes med stor majoritet till ordförande för regionstyrelsen Västra Sverige 2018, efter det kändes det som att det blev mer fart på saker och ting, att det fanns en tydligare riktning i de viktigaste frågorna och att tjänstepersonerna blev ett verktyg för oss förtroendevalda och inte tvärtom. Det som hänt här i väst har gett eko även långt utanför vår region och det har känts som att vi nått ut med frågor som marknadshyra och renovräkningar även till grupper som inte brukar vara intresserade av bostadspolitik.

Därför kom det som en chock att hela västra regionstyrelsen blev avstängd i februari mitt under planeringen av protestdagen mot marknadshyra den 18 april. Varför har man låtit de ekonomiska oegentligheterna pågå i flera månader utan att larma? Har den tillfälliga regionstyrelsen gjort polisanmälan angående de falska fakturorna i Angeredsföreningen? Varför får inte de anklagade läsa utredningen? Kommer alla andra som varit ”uppkäftiga” att drabbas av samma slags karaktärsmord och allmän förnedring som drabbat Kristofer Lundberg?

Min önskan är att förbundsstyrelsen lägger alla papper på bordet, att utredningen av Angeredsföreningen blir offentlig, att bedrägerierna blir polisanmälda och att hela den demokratiskt valda västra regionstyrelsen får komma tillbaka. Vi behöver stå enade i kampen mot marknadshyror och renovräkningar, i synnerhet nu när pandemins konsekvenser riskerar att mångdubbelt förvärra fattigdom och hemlöshet.

Hälsningar

/Britta Brus

——–

Tidigare förtroendevald

Hej Marie och förbundsstyrelsen!

Jag kom i kontakt med Hyresgästföreningen i anslutning till att mitt hem var påväg att säljas i anslutning till att kommunala Bostadsbolaget skulle säljas ut till privata Viktoria Park.
Jag har aldrig tidigare funderat på att engagera mig i Hyresgästföreningen, för mig har föreningen förknippats med resor till Ullared och Skara Sommarland, inte den bostadspolitiska kampen.
När jag gick till Hyresgästföreningens möte trodde jag att mina bolivianska rötter med den förståelse av att kamp är nödvändig, som jag fått av min familj, skulle mötas av kalla handen, jag var rädda att hyresgästföreningens representanter skulle förminska min oro som jag upplevt så många gånger tidigare, jag har bott på många platser runt om i Göteborg.
Jag har aldrig mött det engagemang jag mötte i Angered.
Istället kommer en representant fram efter mötet, Kristofer Lundberg och erbjuder en plats i arbetsgrupper och välkomnade mig till Hyresgästföreningen.
Jag uppmuntrades att tala på möten och demonstrationer vilket jag aldrig gjort.
Vi åkte till Rosengård i Malmö och intervjuade boende hos Victoria Park, jag gavs en plats trots att jag inte satt i en styrelse, jag uppmuntrades och blev en lokal ledare inom Hyresgäströrelsen.
Vi vann striden mot utförsäljningarna och jag var en av de som tog emot Jonas Sjöstedt när han besökte Rannebergen och jag var med och tog emot dig Marie när du kom för att höra hur vi lyckades besegra kommunfullmäktige om utförsäljningen.
Jag valdes sedan in i Angeredföreningen och vi satte upp en ny lokal förening i Rannebergen.
Jag var med när vi åkte en buss för att demonstrera vid S-kongressen mot marknadshyra.
Jag valdes sedan in i regionens valberedning, jag var full av energi, men den slocknade. Jag lämnade snabbt valberedningen, den öppenhet, positiva kultur och välkomnade av unga, kvinnor, invandrare jag mötte i Angered fanns inte i valberedningen, jag orkade inte stå emot, jag lämnade.
Av personliga skäl har jag nu flyttat från Angered och därmed lämnat mitt förtroendeuppdrag.
Valberedningen i Norra Göteborg kontaktade mig i år och ville att jag skulle ingå i den nya styrelsen, jag tackade nej.
Förtroendet för Hyresgästföreningen är inte vad det var sedan i februari.
Sättet Regionstyrelsen sattes åt sidan gjorde att jag tappade förtroendet, sättet Kristofer Lundberg behandlas genom era mediala utspel innan någon utredning ens inletts visade att ni dömt honom på förväg. Att förbundsstyrelsen nu agerar på samma sätt mot Angered gör att jag inte vill sitta på ett förtroendeuppdrag i föreningen.
Jag älskade engagemanget, jag saknar det, jag vill komma tillbaka, men inte så som det ser ut nu.
Jag hoppas detta vänder och att vi kan se en enad Hyresgästförening och inte en splittring som riskerar att innebära två separata, det skulle inte gynna hyresgästerna.

Sara Juaniquina Svensson, Göteborg
Tidigare förtroendevald

————-

Kristofer Lundberg och Angered

Hej, jag skulle vilja förstå den här historien kring Angered?

Informationen som når mig säger att det har pågått en utredning som Kristofer Lundberg ombedes komplettera, men att han får inte läsa utredningen så hur ska han kunna veta vad som står i den?

Som jag förstått har Kristofer Lundberg och Angered-föreningen gjort en egen utredning som visar att de har utsatts för ett bedrägeri från ett annonsföretag. De ska ha polisanmält annonsföretaget. Så var är det egentligen ett problem? Det är svårt att förstå hela situationen och informationen är knapphändig. 

Är det verkligen läge för interna konflikter nu?

Under denna otroligt svåra tid där våra rättigheter som hyresgäster verkligen verkligen bör stärkas?
En tid då det är viktigare än någonsin att stå starka och enade tillsammans?

Som hyresgäst och hyresgästföreningen-medlem blir jag otrygg av denna oklara situation, och som förtroendeval som ordf i LH Metspöet, likaså

Skulle vara tacksam för ett svar.

Med vänliga hälsningar,

S i B i L L E    A T T A R

and that’s how you spell my name! 

————–

Oroande situation

Hej!

Jag ser oroat på situationen inom Hyresgästföreningen och syftar till karaktärsmordet på Kristofer Lundberg, där han på förhand dömts genom Förbundsledningens publika sätt att driva denna sk utredning på, redan från dag 1. Maktens medel med ordval i pressmeddelanden som syftar till misstänkliggörande och att döma, ett budgetunderskott som i skrift blir ekonomiska oegentligheter, ger läsarna en obefintlig tolkningsrätt annat än att pengar ska ha stoppats i egen ficka.
En utredning som är stängd och utan insyn, men som ändå ska diskuteras öppet i media visar på en skrämmande härskarteknik.
Förbundets bestälda utredning kommer fram till kraftiga brister gällande ekonomin i Angeredsföreningen, att beslut saknas till stora annonskostnader och utesluter helt att det inte finns några beslut då annonser inte beställts, vilket kan intygas då företaget inte påvisat något som helst underlag till beställningarna.
Allt ”outa” människor på detta sätt inom rörelsen kommer att skrämma bort vardagskämpar och förtroendevalda, samt att äta upp föreningen innifrån. Vem vågar ta sig an förtroendeuppdrag då en kan hängas ut och utsättas på detta sätt, där de ledande i häxjakten inte är media, utan de som borde backa upp dig. Det är bara Förbundet som kan ställa saker till rätta genom att backa från anklagelserna och istället lägger tiden och resurserna på att backa upp Angeredsföreningen i denna situation, precis som Angereds medlemmar gjorde genom årsmötet, där de beslutade att bevilja ansvarsfrihet till styrelsen och ge fortsatt förtroende till Kristofer Lundberg som ordförande, trots detta underskott.
Ju längre tiden går och ju längre Förbundet går, desto fler drar slutsatserna att detta inte handlar om pengar, utan om politik, att Kristofer är för aktiv och för högljudd i allmänhet och för mobiliserande mot s-regeringen och marknadshyra i synnerhet.

Men denna kampanj för även någonting gott med sig. Hyresgästföreningens inställning till att utreda ekonomin i regioner och föreningar, samt driva utredningarna i offentlighetens ljus med argumentet att ”utgifter ska ske i medlemmarnas intresse” skapar en vilja och diskussion bland 1000-tals medlemmar, inte bara i väst, till en insyn i fler regioner generellt, men framförallt i Förbundets kassa och räkenskaper, hur ekonomin står till, var pengar tagit vägen genom åren, vad löner och arvoden ligger på, vem som anställs, till vad, av vem och hur lönen sätts.

Med vänlig hälsning 

Johannes Lundberg, Hammarkullen

————

Uteslut inte Kristofer! Stöd Angered-föreningen!

Hallå!

Jag tycker att det är helt ofattbart hur Hyresgästföreningens
förbundsstyrelse har skött den här situationen, där Angered-föreningen
(och Kristofer Lundberg) har utsatts för bedrägeri med fakturor på
annonser dom aldrig köpt, och som de sedan anklagas för att ha
beställt! Der här har inte gjorts på ett demokratiskt eller rättvist
sätt utan HGF har skjutit först och frågat sen, utan att faktiskt
lyssna på vad Angered-föreningen säger. Man blir besviken.

Passande är också att det händer precis efter att kampanjen En
Kämpande Föreningen lanserades, med planerad protestdag den 18/april.
Jag kräver att uteslutningen stoppas, att alla tar ett steg tillbaka
och kollar på vad som faktiskt gick fel (utan att göra ensidiga
pressuttalanden som pekar ut brottsoffer som förövare) och låter
hyresgästföreningen vara det medlemmarna behöver. En kämpande förening
för hyresgästers rättigheter.

Varför har inte förbundsstyrelsen polisanmält annonsföretaget? Varför
peka ut Angered-föreningen som medskyldiga till bedrägeriet? Varför
har Kristofer Lundberg inte fått tillgång till utredningen? Ska inte
förbundsstyrelsen ge stöd till sina lokala föreningar?

Stoppa uteslutningen! Gör om och gör rätt!

Svara gärna på mina frågor!

Vilgot Karlsson, Högdalen

————–

Några ord om behandlingen av Kristofer Lundberg

Hej!

Det har nått mig från väldigt många oroliga men framförallt arga medlemmar i hyresgäströrelsen att ledningen för densamma förbereder en uteslutning av Kristofer Lundberg, regionordförande för Hyresgästföreningen Västra Sverige. Jag känner Kristofer sedan flera år tillbaka som en kunnig, ärlig och mycket engagerad och kämpe som inte bara pratar utan också får saker gjorda. Han är ingen soloåkare utan förstår att för att vinna, förankra, lyssna och samla sina medlemmar i hyresgäströrelsen till kamp för orättvisor i boendet. Den kampen har också slutat i en rad segrar för hyresgästerna. Kristofer har därför fått ett stort anseende bland hyresgäströrelsens medlemmar i Västsverige men också hos ett stort antal bostadaktivister, fackligt- och politiskt aktiva i hela Sverige. Du ställs förmodligen snart inför ett etiskt och avgörande vägval för hyresgäströrelsen och för dig som förtroendevald nu och i framtiden, ska du rösta för en uteslutning av Kristofer Lundberg – på vad som uppenbart är ”planterade” grunder i ett socialdemokratisk ränksmideri om makt och kontroll – eller ska du ge Kristofer Lundberg ditt stöd, avvisa alla försök att utesluta och i stället, tillsammans med honom och en stridbar hyresgäströrele, stoppa fastghetsbolagens och regeringens planer på att genomföra marknadshyror? En uteslutning av Kristofer Lundberg kommer naturligtvis få stora konsekvenser i form av förtroendeförlust för styrelsemedlemmar men också för den förbundsstyrelse vars trovärdighet nu kommer att prövas av sina medlemmar i striden mot marknadshyror. Lugnet kommer inte att lägga sig, ett uteslutningsbeslut kommer att mötas av protester, granskning och förtroendekris för Hyresgäströrelsens ledning. Jag hoppas att du har förnuft, mod och kurage att ställa dig på rätt sida med din röst den här gången och hålla rätt kurs i ditt fortsätta engagemang för bostäder och hyresgäster.

Jag ställer mig helt och fullt bakom det uttalande hyresgäströrelsen i Angered,  stora delar av Göteborg och andra hyresgästmedlemmar i Västsverige fört fram.

Stefan Lundqvist, Socionom/familjebehandlare, Timrå

———–

Angående Kristofer Lundberg

Hej!

Jag har med oro senaste tiden läst om behandlingen av Kristofer Lundberg, ordförande för Hyresgästföreningen Västra Sverige. Jag utgår från att ni alla känner till vad det handlar om. Jag har själv läst artiklar om det och tidigare i vinter pratat med Kristofer själv. De har berättat om hur de försökt utreda orskaken till det underskott som nu anges till orsak till att han ska försöka avsättas. De har utsatts för ett bedrägeri av ett annonsföretag som jag ser det. Helt tydligt ingen medveten illvilja från Kristofers eller föreningens sida. Den kamp som skett i av hyresgäströrelsen i göteborgsområdet och där han spelat en viktig roll har varit imponerande. Vore underligt om denna smutskastning av honom kan fortsätta! Jag var själv mycket aktiv i Hyresgästföreningen på 1990-talet då jag bodde i Norrbotten. Under den tiden lärde jag känna Kristofer som då bodde i Piteå. När jag nu sett hur de kämpat i Göteborg har jag börjat fundera på att engagera mig igen. De har varit ett exempel för hela Sverige.

Ni vet säkert allt om detta. Jag kan helt enkelt inte acceptera att denna behandling av Kristofer och de lokala aktivisterna. Riv upp alla hot om uteslutningar mm. Hjälp till att reda ut ekonomin, sätt åt det ansvariga företaget och satsa på samarbete för fortsatt hyreskamp!

Hälsningar:

Per Johansson, Sundsvall

—————-

Gällande region Västra Sverige

Hej

Jag har varit aktiv sedan 2011 och har genom åren sett hur vår folkrörelse har förändrats i vår region till det positiva. Jag gick med i Hyresgästförening för jag ville se en förändring ville påverka mitt egna boende, min omgivning. Istället mötes jag av ”lilla gumman” och ”du e ny” och extremt mycket rasism, ingen inkludering alls, jag fyllde bara kvoten för unga personer inom Hyresgästföreningen. 

Men jag gav mig inte jag kämpade för att vara kvar tillslut blev jag ordförande för föreningen Norra Göteborg. 

År 2016 lärde jag känna Kristofer Lundberg på förbundstämman som kom med ord och en vilja till förändring som verkligen förändrade ens syn på folkrörelse. Han har alltid funnits vid ens sida och stöttat mig när ingen annan gjort det. 

När det var dags för Hyresgästföreningen Norra Göteborg att fylla 100 år fanns Kristofer där och stöttade upp roddade och höll tal en hel dag tillsammans med Ronny Bengtsson (som oxå skrev boken som kom att handla om Hyresgästföreningen Norra Göteborg 100 år på uppdrag av mig). Ingen annan från regionen kom och deltog och firade.

Jag litar på Kristofer Lundberg finns det något som går snett löser han det. 

Jag precis som många andra kräver att utredningen och polisanmälan de gjort tas på allvar. Kristofer är vår regionsordförande han är Angereds ordförande. Det är en person i Angered som gjort fel och det är inte Kristofer. 

Sedan varför är en till ledamot avstängd fortfarande?? Ni sa att centrum föreningen gjort fel till oss föreningsordförande men sedan dess har det varit helt tyst utan Ni har bara hängt ut Kristofer. 

Detta är inte schysst gjort. Karaktärsmord är vad det är. 

Jag har haft ett tufft 2019 och blivit sänkt ner till jorden av människor inom folkrörelsen hyresgästföreningen och dem enda som stöttat mig har varit regionstyrelsen för att vara ärlig mest Kristofer men oxå av Ronny, Christina och Maria Illves. 

Utan Kristofers stöd hade jag lagt av också kom detta som trots egen utredning vilket Angered har gjort så funderar ni på att vidta åtgärder mot de viktigaste nyckelpersoner inom bostadspolitiken som verkligen ser till ALLAS lika värde och värnar om medlemmar och som verkligen lagt ner 200 procent på att få allt gå runt. 

Om Kristofer Lundberg utesluts och suspenderas så lägger jag av och går ur Hyresgästföreningen då förlorar ni hela Norra Göteborg kan jag säga. 

ALLA KORTEN SKALL LÄGGAS PÅ BORDET. Offentliggör utredningen så att medlemmar kan ta ställning. Detta är inte okey. 

Psykisk misshandel mot Kristofer är vad det är. 

Vänlig hälsning Pamela Möller-Ajani, Kortedala

—————

Med anledningen av utredningen i Västra Regionen

Hej Marie Linder,

I förra veckan pratade jag med en tjänsteperson från en annan del av Sverige med anledning av Goda Grannar. Jag kunde meddela att vi genom vår lokala hyresgästförening redan tagit initiativ och varit igång i tre veckor med att erbjuda hjälp i vårt hus. Jag fick anledning att fråga om han följer utredningen av regionstyrelsen i Västra Sverige och hur den ser ut utifrån. Han meddelade att hela Hyresgästföreningen följer utredningen i Västra Sverige och att de förtroendevalda i hans region ställer undrande frågor vid varje tillfälle som ges.

Det blev en halvtimmes ärlig diskussion om olika krafter och intresseströmningar inom Hyresgästföreningen. Vi kom in på om han upplevde att utredningen var ideologiskt driven. Svaret var att det tveklöst upplevdes så även utifrån. Till sist tillade han att ska man vinna en strid kan man inte spela på samma planhalva som sin motståndare och förklarade att han såg att det var därför förbundsledningen nu valt att använda byråkratiska metoder.

Självklart ser vi alla som inte väljer att titta åt ett annat håll att det är ideologiska motiv som är drivkraften för utredningen i Västra Sverige. Det är bara att jämföra 6-siffriga underskottet i Angered med underskott med 7- och 8-siffriga belopp i andra regioner och andra delar av vår organisation, varav vissa löper år efter år. Det är bara att ställa Kristofers ideella arbetstimmar för Hyresgästföreningen i relation till underskottets storlek för att förstå att det inte finns incitament. Det är bara att se hur ni valt att genomföra utredningen med öppen ridå för media, när den med ärliga intentioner så klart borde varit sluten och gjorts tillsammans med de anklagade för vår organisations bästa.

Den förväntade effekten av uteslutning av en eller två anklagade ledamöter i Hyresgästföreningen Västra Regionen är så klart att markera mot och passivisera företrädare som visar att Hyresgästföreningen också kan vara en kämpande organisation. En organisation som med folk i rörelse klarar ta sig an renovräkningar, utförsäljningar, ombildningar och marknadshyror, oavsett om det finns lagutrymme, förhandlingsutrymme eller ligger i linje med Socialdemokratiska partiets politiska överenskommelser med andra partier. En sådan linje inspirerar vissa och hotar andras intressen i Hyresgästföreningen på kort sikt. På lång sikt står och faller så klart en organisation som vår med vad den åstadkommer för hyresgästkollektivet och medlemsbasen.

Marie, jag hoppas du och förbundsledningen väljer att backa ur utredningen av regionstyrelsen i Västra Sverige på ett för organisationen och demokratin värdigt sätt emedan ni har möjligheten. Det vore tråkigt att se att ni i förbundsledningen inte tror på den demokratiska bredd som HGF Västra Sverige uppvisar. Våga lita på bredden och demokratin i vår organisation. Ge oss medlemmar full insyn i utredningen och låt det utlysta närstående årsmötet/regionfullmäktige besluta vilka det ger förtroende.

Bekymrade hälsningar,

Axel Lyckberg, ordförande LH Kvibergshuset

——–

Stoppa uteslutningen av Kristofer Lundberg

Jag kräver att ni ingriper för att stoppa uteslutningen av Kristofer Lundberg, regionordförande för Västra Sverige. Han representerar den mest aktiva Hyresgästföreningen, Angered, som har stått för enormt viktigt och omfångsrikt engagemang och kamp. Han är initiativtagaren till den landsomfattande protestdagen mot marknadshyror som är helt avgörande för hyresgästerna.

Det har pågått en utredning som Kristofer Lundberg ombedes komplettera, men han får inte läsa utredningen så hur ska han kunna veta vad som står i den?

Kristofer Lundberg och Angeredföreningen har gjort en egen utredning som visar att de har utsatts för ett bedrägeri från ett annonsföretag. De har polisanmält annonsföretaget. Förbundsledningen har vägrat ta hänsyn till detta – som är orsaken till underskottet. De har därtill vägrat hjälpa till att sätta dit företaget eller verka för att pengarna kommer tillbaka.

Jag vägrar acceptera att förbundsledningen använder coronakatastrofens krisläge som tillfälle att halshugga den mest kämpande och demokratiska Hyresgästföreningen i landet. Stoppa uteslutningen och hemlighetsmakeriet NU!

Per T Eriksson

medlem 0684791

och ett till:

Hej Marie

Varför avsatte ni hela styrelsen för att sen återinsätta alla utom Kristofer? Varför just Kristofer? Hur kan ni tillsätta en ordförande som inte ens är tillfrågad? Det är uppenbart att ni bara trixar och manövrerar för att bli av med Kristofer. Hur kan ni tro att ni kommer att komma undan med detta?

Kristofer Lundberg och Angeredföreningen har gjort en egen utredning som visar att de har utsatts för ett bedrägeri från ett annonsföretag. De har polisanmält annonsföretaget. Förbundsledningen har vägrat ta hänsyn till detta – som är orsaken till underskottet. De har därtill vägrat hjälpa till att sätta dit företaget eller verka för att pengarna kommer tillbaka.

Jag vägrar acceptera att förbundsledningen använder coronakatastrofens krisläge som tillfälle att halshugga den mest kämpande och demokratiska Hyresgästföreningen i landet. Ni förstör Hyresgästföreningen! Stoppa uteslutningen och hemlighetsmakeriet NU!

Per T Eriksson

————

Förbannad medlem

Jag ser med oro på vad som händer inom hyresgästföreningen

Mitt första årsmöte på föreningsnivå som jag gick på så blev det väldigt tydligt vilken stagnant förening det är. I alla fall uppe hos oss i Uppsala. Medelåldern är skyhög och det finns ingen vilja att diskutera. Det ska vara som det alltid har varit!

Just nu förhandlas det om hyrorna efter renovering i närheten av där jag bor och det är många som riskeras att drabbas hårt. Allmännyttan tycker att den hyresrabatt man ger kvarboende är tillräckligt för att alla ska bo kvar men verkligheten är en annan. Och hyresgästföreningen gör inget för att försöka få allmännyttan att inse detta. 

Varför har man inte ett system där man ska betala efter förmåga? Då bostad är en mänsklig rättighet. Vatten kostar inte mer än det faktiskt kostar att tillverka och rena det. Mat är ändå relativt billigt. Och luften är gratis, än så länge i alla fall i Sverige. 

Varför är bostäder så svårt att hålla nere priserna på? Visst jag förstår allt med byggbolagen etc men om bostad är en rättighet så ska alla ha en bostad. Så är det inte idag och från min synvinkel så har hyresgästföreningen misslyckats med sitt uppdrag.

Så vitt jag kan se så har västra Sverige gjort underverk med bostäderna där. Bara se på alla initiativ nu under Corona som kommer från västra Sverige. 

Jag frågade mitt eget bostadsbolag om de funderar på en hyresrabatt under en månad och fick till svar, gå till kommunen om du har svårt att betala. Det bostadsbolaget har en soliditet på 63 procent. De har råd. 

Jag har funderat länge på om jag ska vara kvar i hyresgästföreningen eller inte och då jag är en person som har en tendens att se allt i svart och vitt så har jag bestämt mig för att:

Om hyresgästföreningen utesluter någon i västra Sverige utan väldigt goda skäl. Och jag godtar inte, ”vi vet vad de är och de är väldigt goda men vi kommer inte säga vad de är” så kommer jag att säga hejdå till hyresgästföreningen. 

Och säga hej till hyresRÄTTSföreningen som jag gissar kommer startas. Kanske inte nu och kanske inte utav mig men tillslut. 

Vänligen

Sofia Näslund

—————-

Besinningslöst

Förbundsstyrelsens beslut att ta ifrån den medlemsvalda regionstyrelsens i Västra Götaland mandat kommer när historien så småningom skrivs att vara det mest kontraproduktiva och kanske också ett av de sista beslut som förbundsstyrelsen fattat. Med beslutet påbörjas raseringen av folkrörelsen Hyresgästföreningen. När det nu står klart att detta beslut ska fullföljas med suspendering, ja kanske till och med uteslutning, av träget för den goda hyrespolitiken arbetande förtroendevalda, så framstår förbundsstyrelsens agerande som helt verklighetsfrämmande och besinningslöst.

Jag har noga följt Hyresgästföreningens arbete under närmare 20 år, dokumenterat och rapporterat, men aldrig sett maken till det självmordsbeteende som förbudsstyrelsen uppvisar. Föreningen har hittills överlevt på grund av en trogen medlemskår. Trogen i så motto att den solidariskt betalar sin medlemsavgift för idén om ett i alla avseenden, ekonomiskt, socialt och tekniskt, tryggt boende. Hyresgästföreningen har inte överlevt för att den har en framsynt och konstruktivt visionär förbundsstyrelse.

Händelserna i Västra Götaland visar återigen på den stelnade demokratin i föreningen och inte minst föraktet för fria tankar och idogt gräsrotsarbete. En styrelse för en folkrörelse ska visa sina medlemmar tillit, omtanke och respekt samt erbjuda samarbete och dialog. I alla dessa avseenden har Hyresgästföreningens förbundsstyrelse misslyckats.

Mot denna bakgrund bör Hyresgästföreningens förbundsstyrelse avgå av respekt för folkrörelseidealet. Men först efter det att anklagelserna mot Västra Götaland lagts ner och ursäkter uttalats.

Stockholm 7 april 2020
Björn Alfredsson, Södermalm

—————

Hej!

Jag ser oroat på situationen inom Hyresgästföreningen och syftar till karaktärsmordet på Kristofer Lundberg, där han på förhand dömts genom Förbundsledningens publika sätt att driva denna sk utredning på, redan från dag 1. 

Maktens medel med ordval i pressmeddelanden som syftar till misstänkliggörande och att döma, ett budgetunderskott som i skrift blir ekonomiska oegentligheter, ger läsarna en obefintlig tolkningsrätt annat än att pengar ska ha stoppats i egen ficka.

En utredning som är stängd och utan insyn, men som ändå ska diskuteras öppet i media visar på en skrämmande härskarteknik.

Förbundets bestälda utredning kommer fram till kraftiga brister gällande ekonomin i Angeredsföreningen, att beslut saknas till stora annonskostnader och utesluter helt att det inte finns några beslut då annonser inte beställts, vilket kan intygas då företaget inte påvisat något som helst underlag till beställningarna. 

Allt ”outa” människor på detta sätt inom rörelsen kommer att skrämma bort vardagskämpar och förtroendevalda, samt att äta upp föreningen innifrån. 

Vem vågar ta sig an förtroendeuppdrag då en kan hängas ut och utsättas på detta sätt, där de ledande i häxjakten inte är media, utan de som borde backa upp dig.

 Det är bara Förbundet som kan ställa saker till rätta genom att backa från anklagelserna och istället lägger tiden och resurserna på att backa upp Angeredsföreningen i denna situation, precis som Angereds medlemmar gjorde genom årsmötet, där de beslutade att bevilja ansvarsfrihet till styrelsen och ge fortsatt förtroende till Kristofer Lundberg som ordförande, trots detta underskott.

Ju längre tiden går och ju längre Förbundet går, desto fler drar slutsatserna att detta inte handlar om pengar, utan om politik, att Kristofer är för aktiv och för högljudd i allmänhet och för mobiliserande mot s-regeringen och marknadshyra i synnerhet.

Men denna kampanj för även någonting gott med sig. Hyresgästföreningens inställning till att utreda ekonomin i regioner och föreningar, samt driva utredningarna i offentlighetens ljus med argumentet att ”utgifter ska ske i medlemmarnas intresse” skapar en vilja och diskussion bland 1000-tals medlemmar, inte bara i väst,  till en insyn i fler regioner generellt, men framförallt i Förbundets kassa och räkenskaper, hur ekonomin står till, var pengar tagit vägen genom åren, vad löner och arvoden ligger på, vem som anställs, till vad, av vem och hur lönen sätts.

Suad Radoncic, Hammarkullen

———–

Angående Hyresgästföreningen i Angered  och Kristofer Lundberg. Vi som skriver till er arbetar sedan många år i Hammarkullen , Angered. En stadsdel där vi på ett unikt sätt på gräsrotsnivå samarbetar över gränser – offentliganställda, föreningar, kommunala Bostadsbolaget, Folkhögskola, Universitetet, Folkets Hus , boende, barn , ungdomar och vuxna arbetar tillsammans för att förbättra stadsdelen , ett arbete som ständigt växer och utvecklas underifrån.  I det arbetet är Hyresgästföreningen med sitt engagemang en betydelsefull och ovärderlig del.   Vi har de senaste åren sett hur Hyresgästföreningens lokala arbete på många sätt förändrat Hammarkullen till det bättre:  Engagemanget från de boende (  våra barns och ungdomars föräldrar) har ökat vad gäller bostadssituationen i stadsdelen  där förhållandena  som ni säkert känner till är speciella.  Genom det lokala samarbetet mellan HGF Angered och Bostadsbolaget lyckades man för några år sedan köpa upp 1000 privatägda, dåligt underhållna lägenheter som nu ägs av det kommunala Bostadsbolaget. För alla dem som bor i dessa lägenheter innebär det att man nu får en hyresvärd som underhåller lägenheterna och som satt igång välbehövliga renoveringar. Man kan alltså se fram emot ett efterlängtat anständigt boende. Under lov, högtider och vissa helger har HGF dels ordnat egna aktiviteter för familjer, engagerat ungdomar i olika verksamheter, dels deltagit i andra verksamheters aktiviteter. Hyresgästföreningen i Angered har på ett föredömligt sätt arbetat enligt Göteborgs stads styrdokument ”Göteborgs stads program för en jämlik stad 2018-2026”  För många av våra familjer är bostadssituationen allt annat än enkel –  trångboddhet och ekonomisk fattigdom är två faktorer som påverkar.  Hyresgästföreningen i Angered har hela tiden haft de boendes bästa för ögonen när man arbetat. För oss som arbetar i skola och som fritidsledare i Hammarkullen är detta ett oerhört viktigt arbete som ökat tryggheten, trivseln och engagemanget i vår stadsdel och därmed påverkat våra barn och ungdomar på ett ovärderligt sätt. Att i ett s.k utsatt område ha en stark engagerad hyresgäströrelse är nödvändigt när man ska förbättra situationen. I allt detta arbete har många i HGF deltagit  och en starkt drivande kraft och nyckelperson har varit Kristofer Lundberg. När han blev vald till regionordförande gav det mycket framtidshopp. Vi är upprörda och oroade och över vad som nu sker i Hyregästföreningen och det sätt på vilket ni har behandlat Region Väst, HGF Angered och Kristofer Lundberg. För en folkrörelse som Hyresgästföreningen måste  ett starkt lokalt engagemang vara grundläggande. Har man inom rörelsen en person med det engagemang och den kunskap som Kristofer Lundberg besitter, speciellt i dessa tider när  hyresrätten är ifrågasatt och införande av marknadshyror är på inmarsch, något som för era medlemmar i s.k utsatta områden kommer få katastrofala följder, är det  oförklarligt att ni inte tar till vara på den kraften och det engagemanget. För oss och många med oss är ert agerande  ett svek från ledningen för en rörelse som borde stå för helt andra värderingar än vad ni visar och gör nu.   Vi vill uppmana er att: – Stoppa hotet om uteslutning av Kristofer Lundberg. – Återinsätta Kristofer Lundberg som regionordförande.

– Låta medlemmarna i nästa val besluta om de vill ha honom kvar.

Hammarkullen 9.4.202

Ebba Hermelin, skolkurator

Pelusa Cornaglia, fritidsledare

Love Puke, fritidsledare

Lina Renholm-Nyby, fritidsledare

Beata Dahlberg, fritidsledare

Liv Bäckelie, fritidsledare

————–

Hej Marie!

Tack för ditt svar! Jag måste dock invända mot det du skriver beträffande att utredningen sker utan insyn.

Du anger som skäl att det sker av hänsyn till berörda personer. De personer som berörs mest här är dock de som står under granskning och hot om åtgärder som uteslutning m.m.

Detta gäller inte minst Kristofer Lundberg, som med all tydlighet har framfört att han önskar en öppen och transparent process. 

Att i ett sådant läge hemlighålla vad som anförs mot honom är att ge processen inkvisitoriska drag, och står i bjärt kontrast mot hans legitima krav på rättssäkerhet!

Även föreningens intressen gagnas bäst av en öppen och transparent process i dylika fall, eftersom detta hemlighetsmakeri är ägnat att allvarligt skada medlemmarnas förtroende för föreningen.

Jag vill därför rikta en uppmaning till er att sluta med hemlighetsmakeriet, och tillämpa samma rättssäkerhetskrav på dessa processer, som gäller t.ex. i dömande verksamhet inom rättsväsendet.

Vänliga hälsningar,

Birgitta Adamson

Förtroendevald på Södermalm, Stockholm

————

Hej Marie och Jonas, vidarebefordras till förbundsstyrelsen

Jag är uppväxt i Hammarkullen, men bodde några år i Bolivia, när jag kom tillbaka var Hammarkullen ett självklart val.
Vad jag mötte var inte vad jag lämnat, Hammarkullen var nu levande på så många sätt, stora aktiviteter organiserades varje månad med uppemot 1000 personer, stora möten förde området samman.
Hyresgästföreningen hade blivit en central plats för lokal organisering och förde samman kultur och invandrarföreningar, arbetsplatser och fackföreningar och Kristofer Lundberg var en central frontfigur och den sammanhållande länken i allt detta.
Jag var engagerad i grannskapskommitteer i Bolivia och Hyresgföreningen påminde mig om detta.
Jag kom med i den lokala styrelsen, vi organiserade en fantastisk verksamhet, minst ett större event varje månad.
Detta hade inte varit möjligt utan den tid och kraft som Kristofer Lundberg lade ned, han är ett med området, känner alla och har ett stort förtroende, när han besöker föreningar lyssnar människor.
Jag och familjen har flyttat från Hammarkullen pga bostadssituationen och det är med bestörtning jag ser hur Hyresgföreningens förbundsstyrelse attackerat Kristofer Lundberg, Angeredsföreningen och Västra Sveriges regionstyrelse.
Ett förtroende kan bara återupprättas av att förbundsstyrelsen sansar sig, sätter sig ned och reder ut vad som skett så att Hyresgästföreningen kan gå enat fram i kampen mot marknadshyra.

Vänligen

Manuel Betancourth

——————-

Hej Marie
Vi träffades när du besökte Rannebergen.
Jag är idag förtroendevald i Hyresgästföreningen i Södra Rannebergen, jag är också ordförande i Somaliska kvinnors stödnätverk.
Jag har bott i Sverige i 28 år, jag har aldrig tidigare känt någon tillhörighet här.
Hyresgästföreningen var en liten sluten grupp, främst av äldre svenskar, deras aktiviteter riktades till en liten krets vänner, vi andra fick inte plats.
När Kristofer Lundberg blev regionordförande öppnades en dörr för oss som tidigare stod utanför, vi blev uppsökta, välkomnade och gavs en plats.
Kristofer visade oss vad Hyresgästföreningen betyder, hur vi blir delaktiga och har hjälpt oss med det lokala arbetet. Styrelsen har förändrats, vi har blivit fler och vi med invandrarbakgrund välkomnas.
Jag har funnit en plats, jag känner tillhörighet, mina åsikter räknas.
När jag jag nu ser vad som händer går all energi ur mig, min vilja att värva medlemmar försvunnit, min vilja att vara medlem är tveksam.
Jag har stort förtroende för Kristofer och blir rasande över hur han behandlas.
Om inte detta upphör och vi kan återgå till vår verksamhet så överväger jag starkt att fokusera mitt engagemang på annat håll, Hyresgästföreningen är då inte längre min förening om vi behandlar människor som ger föreningen och våra områden så mycket.
När regionfullmäktige ska välja ordförande vill jag kunna lägga min röst på min ordförande, om jag fråntas den rätten så känns det meningslöst, jag är inte ensam om den känslan, jag hör den allt oftare, inte minst sedan gårdagens meddelande.

Oroliga hälsningar
Falis Samatar
Hyresgästföreningen Rannebergen
Somaliska kvinnors stödnätverk

——

Följande personer har skickat in modell-utalandet:

Erland Gadde, Karlskoga

Lars Bjersing, Luleå

Patrik Hoogwinkel, Majorna

Jonas Brännberg, kommunfullmäktigeledamot Luleå

Natalia Medina, Hökarängen

Per Olsson, Nynäshamn

Mattias Bernharsson, Jordbro

David Lindquist, Borås

Robert Bielecki, Jordbro

Farzaneh Abiri, Stockholm

Maya Dahlén, Göteborg

Liv Shange Moyo, Medlem i LH Tången-Tygeln-Trumman, Luleå

Katarina Tegneskog, Angered, Sandeslätt

Niki Brodin Larsson

Anders Wemmert, Lund

Kategorier
Okategoriserade

Artistens möte med Kristofer och HGF

Dear Marie

I am of the understanding that tomorrow you will make a decision on the future of Kristopher Lundberg in relation to financial irregularities in the west of Sweden hyresgastforeningen.  I am deeply concerned of reports I am hearing and wish to explain to you my position, so that you consider it in your deliberations.

  I have been involved with the hyresgastforeningen for the last 3 years in arts projects promoted by the hyresgastforeningen. In Hammerkullen and Rannebergen and across the suburbs of Gothenburg with the very successful project that has been noted around the world “Periphery is the centre”. I am producing a book on the project and the first 108 page photo log book is about to be published which shows the unique and important work of involving over hundreds residents in the struggle of  creating meaningful community art. We have two people’s monuments in process. Some of you will know me as I have also spoken with project leaders at your Stockholm office on the success of the project. I was in Sweden very recently to continue this project unfortunately the corona virus has delayed us and I was force to return home, But I will be returning later in the year. In project I have met and worked now with many many artists and community activist and made important connection across Sweden and will be developing more projects in the near future. The project “Periphery is the centre” is one of the many community participation monuments I am creating across Europe at the moment and can change the way that public art is done in community like the one the hyresgastforeningen represents.

  Kristopher has trail blazed these projects in west of Sweden. His motivation is of one thing and one thing only, the building of the tenant union and the representation of its members. He understands that we fight for more than just where we live but how we live and in this the arts is central. I was of the understanding that the Arts were supported by all in the hyresgastforeningen in the Stockholm leadership when I visited?. Kristopher energy and passion is the engine behind this and many other art and community projects in the west of Sweden. I have seen nothing but complete selfless sacrifice from him in this regard and I have seen how others see him in the same light. It can make no sense to anybody that has eyes that Kristopher is guilty of any corruption there must be more to this?  

 I am aware Kristopher has worked tirelessly on many fronts not just the community arts but also in the wider political arena. Kristopher has lit the light and energy of the people. Some people fear this because they are comfortable and don’t need change they see Kristopher as a threat, BUT for tenets, local activist and all genuine people they see Kristopher as a flame that speaks of their needs. His energy in rebuilding the workers movement today is what people need. Any disagreements in tactics and strategy should be dealt with in an honest way within the workers movement by elections, and therefore I do not understand why you don’t let his members decide his fate. Why does this attack happen just before his re-election. I say put the evidence to the members and let them decide.  The people will expect this and any other action will destroy the hyresgastforeningen.

I have looked closely at what evidence is available in this case and I am no fool and of complete Independent and critical mind, I have also looked closely at my own experience and I can only see that you are in danger of making a huge error should you remove him from the tenants union on the evidence that is before us all. The stain on any negative action will carry much further than Sweden; Social change is coming across the world in the wake of the corona virus and the problems that will flow from it. I respect you will make a brave decision and support the continued growth of the hyresgastforeningen in the west of Sweden and its powerful arts and community projects and not make a silly mistake of a politically motivated attack to attempt to put out one of the hyresgastforeningen brightest lights.

Yours in hope

Rob MacDonald Artist

Kategorier
Okategoriserade

Till stadegruppen om stadgarna

Till Hyresgästföreningens stadgekommitté
Följ stadgarna – nej till uteslutning Jag har förstått att ni i Hyresgästföreningens stadgekommitté ska ha ett möte imorgon, onsdag den 8 april. Här är några stadgefrågor från en orolig medlem för er att ta ställning till:Jag kan inte se i stadgarna- att förbundsstyrelsen kan tillsätta en tillfällig regionstyrelse- att samma förbundsstyrelse kan återinsätta delar av regionstyrelsen men inte hela- att förbundsstyrelsen kan tillsätta två medlemmar från sitt eget arbetsutskott i en regionstyrelse- att en regionstyrelse kan besluta att en i regionen ingående förening inte längre har ”beslutanderätt”- hur utredningar tillsätts, vilka som ska ingå, hur de får sina uppdrag och hur de ska presenteras
Som ni förstår handlar detta om förbundsstyrelsens oemotsvarade agerande gentemot region Väst.
Kristofer Lundberg riskerar uteslutning – efter en utredning han inte fått läsa. Mitt under den historiska Coronakrisen prioriterar Hyresgästföreningens ledning denna fråga. Beslut ska tas just innan påsk, när inga möten kan genomföras. Ni behöver säga nej till att bli ett verktyg för uteslutning! Begär att få läsa Angereds egen utredning, som visar att det underskott som uppmärksammats beror på bluffakturor. Lyssna eller läs också annonsföretagets erkännanden när Angeredstyrelsens utsända konfronterade företagets ansvariga. Prata med medlemmar och aktiva i Väst. 


Hyresgästhälsningar,
Per-Åke Westerlund, boende i Rågsved som gick med i Hyresgästföreningen

Från: Per-Åke Westerlund <paw@socialisterna.org>
Date: tis 7 apr. 2020 kl 14:12
Subject: Brådskande: Till Hyresgästföreningens stadgekommitté
To: <simon.safari@hyresgastforeningen.se>, <bengt.svensson@hyresgastforeningen.se>, <jan.andersson2@hyresgastforeningen.se>, <jens.nilsson@hyresgastforeningen.se>

Kategorier
Okategoriserade

Nya MAIL i protest behövs NU!

Hotet om UTESLUTNING av Kristofer Lundberg kommer allt närmare. Han har fått till 7 april på sig att svara på en utredning han inte ens har fått se. DU KAN maila till dessa adresser som går till ledningen för förbundet och regioner och kräva att uteslutningen av Kristofer Lundberg STOPPAS. Skriv gärna med dina egna ord, eller använd vårt modelluttalande som du hittar längst ner.

Maila till:

marie.linder@hyresgastforeningen.se 

kampandeforening@gmail.com,

jan.andersson2@hyresgastforeningen.se,

kristina.bergman@hyresgastforeningen.se,

lennart.derehag@hyresgastforeningen.se,

hans.eklund@hyresgastforeningen.se,

helena.frisk@hyresgastforeningen.se,

bengt.svensson@hyresgastforeningen.se,

simon.safari@hyresgastforeningen.se,

Ola.palmgren@hyresgastforeningen.se,

pedram.kouchakpour@hyresgastforeningen.se,

kenneth.gustaavsson@hyresgastforeningen.se

merete@sundholm.se

inger.borg2@hyresgastforeningen.se

lennart.derehag@hyresgastforeningen.se

torbjorn.ronnkvist@hyresgastforeningen.se

lillemor.goransson@hyresgastforeningen.se

helena.frisk@hyresgastforeningen.se

simon.safari@hyresgastforeningen.se

simon.safari@telia.com,

jaana@virkevall.se,

jonas.carlsson@hgfnynas.com,

c.cedergren@hotmail.com,

tidiane123@gmail.com,

marco.espvall@yahoo.se,

lenn.madelaine@gmail.com,

jjohansson@bredband.net,

katarina.kalavainen@gmail.com,

ann-margarethe.livh@stockholm.se,

MODELLUTTALANDE

Jag kräver att ni ingriper för att stoppa uteslutningen av Kristofer Lundberg, regionordförande för Västra Sverige. Han representerar den mest aktiva Hyresgästföreningen, Angered, som har stått för enormt viktigt och omfångsrikt engagemang och kamp. Han är initiativtagaren till den landsomfattande protestdagen mot marknadshyror som är helt avgörande för hyresgästerna.

Det har pågått en utredning som Kristofer Lundberg ombedes komplettera, men han får inte läsa utredningen så hur ska han kunna veta vad som står i den?

Kristofer Lundberg och Angeredföreningen har gjort en egen utredning som visar att de har utsatts för ett bedrägeri från ett annonsföretag. De har polisanmält annonsföretaget. Förbundsledningen har vägrat ta hänsyn till detta – som är orsaken till underskottet. De har därtill vägrat hjälpa till att sätta dit företaget eller verka för att pengarna kommer tillbaka.

Jag vägrar acceptera att förbundsledningen använder coronakatastrofens krisläge som tillfälle att halshugga den mest kämpande och demokratiska Hyresgästföreningen i landet. Stoppa uteslutningen och hemlighetsmakeriet NU!