Kategorier
Okategoriserade

Angered svarar på förbundets pressattack

Tisdagen 24 mars har Kristofer Lundberg möte med Hans Eklund och Jan Andersson från Hyresgästföreningens förbundsstyrelse som en del av den utredning som pågår kring Hyresgästföreningen i Västra Sverige och Angeredsföreningen.

Ordförande Marie Linder som bokade in mötet fredagen den 20 mars skulle deltagit på mötet men avbokade sin närvaro måndagen den 23 mars. Mötet pågick mellan klockan 13.00 och 15.00. Klockan 15.28 går ett pressmeddelande ut och klockan 15.39 får Kristofer veta innehållet av pressmeddelandet av att Göteborgs-Posten ringer upp honom.


Pressmeddelandet menar att utredningen ”nu är färdig och visar på ett flertal allvarliga överträdelser mot gällande riktlinjer och principer.”

På mötet 28 minuter tidigare meddelar Hans Eklund att Kristofer har två veckor på sig att tillkomma med ytterligare information om han missat något. Men i förbundets pressmeddelande menar Marie Linder att Kristofer Lundberg

· i sin roll som regionordförande underlåtit att göra regionstyrelsen uppmärksam på den ekonomiska situationen i Hyresgästföreningen Angered över vilken regionstyrelsen hade tillsynsansvar.

· beställt ett stort antal annonser utan att ha befogenhet till detta

· attesterat fakturor som inte borde ha attesterats

· medverkat till ett kraftigt överskridande av Angereds budget

Detta stämmer inte vilket Angereds egen utredning tydligt visat och som vi redovisat till förbundet.
Redan den 11 november ber Kristofer Lundberg regionchef Pedram Kouchakpour om stöd för att utreda vad som skett, då indikationer på underskottet först uppdagades. Pedram som är inadjungerad i regionstyrelsen meddelar att han ska ”ta upp det med ekonomi”.

Samtliga anklagelser är besvarade sedan tidigare i de slutsatser som Angereds utredning visat och som förts vidare till såväl jurister som förbundsstyrelsen.

Angeredsföreningen visade tidigare att de utsatts för en rad annonser som föreningen inte beställt, ett annonsföretag har skickat fakturor för annonser som Angered inte har beställt till en summa av 56O 705 kronor. Företaget har inte, trots påtryckningar, kunnat visa upp varken beställningar, att föreningen mottagit offerter eller bekräftat beställningarna.

Detta vet förbundet om då förbundschef Jonas Nygren och förbundsordförande Marie Linder fick förfrågan av Angeredsföreningen om det är Angered eller förbundet som bör polisanmäla företaget för de felaktiga fakturorna.

Förbundsstyrelsen presenterar en ”utredning” vars slutsats de redan bestämt på förväg. De säger också att de inom kort ska diskutera åtgärder angående Angereds styrelse och Kristofers post som ordförande.

– I sitt pressmeddelande vill förbundet genomföra ett karaktärsmord, de struntar i vad som verkligen skett, de struntar i Hyresgästföreningen Angereds och Västra Sveriges meritlista i de bostadspolitiska segrarna. Kampanjer som på en månadsbasis engagerar tusentals människor lokalt. Vi om några har tagit tillvara på medlemmarnas pengar och fokuserat dem på den bostadspolitiska kampen och lokal organisering, säger Kristofer Lundberg.

På den konkreta frågan om ekonomiska oegentligheter har vi svarat på punkt efter punkt. Jag har fått kännedom om dessa annonser och räkningar först i januari, vi agerade så fort vi fick kännedom.

Vad de i själva verket räds är det massiva stöd som finns i rörelsen för den nya hyresgästförening som växer fram i Angered och Västra Sverige som lyckats kanalisera den oro och ilska som finns mot utvecklingen i landet. Senast i lördags återvaldes Kristofer Lundberg och styrelsen på Angereds välbesökta årsmöte.

Marie Linder som själv tjänar 115 000 kronor i månaden på sitt förtroendeuppdrag säger i pressmeddelandet:

– Jag ser oerhört allvarligt på det här samtidigt som jag är glad över att våra kontrollfunktioner larmar om något inte stämmer. Det här handlar om våra medlemmars pengar och det måste vi hantera väl. Nu tar vi denna information vidare för att besluta om vilka åtgärder vi blir tvungna att vidta i denna situation, säger Marie Linder.

Kristofer Lundberg är av en helt annan åsikt.

– Istället avslöjar ju detta att kontrollfunktioner inte fungerar, eller snarare inte finns. Detta försätter förtroendevalda i en otroligt utsatt situation, säger Kristofer Lundberg.

– Jag har blivit förd bakom ljuset, har utsatts för räkningar i mitt namn som jag inte beställt, men istället för hjälp och stöd, så pekas jag ut som ansvarig för dem.

Regionchef Pedram Kouchakpour har upprepade gånger de senaste två åren påpekat till mig att:

”Du har för stort kontrollbehov, du måste kunna lite på dina styrelsekollegor, låt de som har ansvarsuppgifter ha dem. Du har det strategiska ansvaret, de övergripande frågorna, lägg dig inte i detaljer. Lita på att alla gör så gott de kan och att Hyresgästföreningen har kontrollfunktioner, det kan inte gå fel.Vi har anställda, de har betalt för att se till att det fungerar, du måste lita på oss. Det känns som om du inte litar på den professionella organisationen. Om något är fel så får du veta det.”

– Jag har hela tiden fått till mig att vi måste lita på tjänstemannaorganisationen, att vi inte behöver detaljuppgifter, vi har blivit lovade att det finns kontrollsystem som garanterat att det inte blir fel. Jag har litat på kontorets kontrollsystem och regionchefs uppbackning för att allt ska gå rätt till. Jag har bett Pedram Kouchakpour om uppgifter men får svar att vi måste lita på att de har allt under kontroll. Det är mitt största misstag.

– Jag och styrelsen har förts bakom ljuset. Med alla fakta på bordet har jag svårt att se att de som hanterar konton och betalningar inte sett vad som skett och slagit larm. Jag har varit inne på regionkontoret i stort sett varje dag, dagligen träffar jag anställda och chefer, om det fanns brister eller varningstecken i Angered, borde någon ha nämnt det? Eller varför har en inte gjort det? om de vetat och inte sagt något har de brustit och om de inte vetat om det har de också brustit då de lovat att vi har kontrollfunktioner, säger Kristofer Lundberg.

– Istället har jag fått motsatt information, hur bra verksamhet Angered har, hur bra vi är på att komma in med handlingar och hur bra ekonomin sköts. Då har jag inga skäl att tro att det är på något annat sätt. Vad jag är skyldig till är att lita till den information jag fått till mig. Jag har mycket svårt att förstå hur detta skett, hur det varit möjligt. Hur dessa räkningar ens har kunnat bli godkända är underligt.

Hyresgästföreningen står inför sin största utmaning sedan föreningen bildades. Hyresgästerna och våra förtroendevalda litar på att vi ska bygga den nödvändiga rörelse som kan stoppa angreppen på hyresrätten och hyressättningssystemet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s